ANIZ YAKMAK SUÇTUR!
21 Eylül 2017

            İlimizde, sonbahar aylarında hasat mevsiminin bitmesi ile birlikte sıklıkla anız yakılması durumları ile karşılaşılmaktadır. Hasat sonrası tarlada kalan bitki saplarını ekonomik bir değeri olmadığı için kolay, çabuk ve masrafsız şekilde yok edilmesini sağlamak gibi gerekçelerle anız yakılmaktadır.

          Ancak Modern tarım tekniğinde anız yakmak son derece yanlış olup, yakma sonucu telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelmektedir.

 

          Anızların yakılması ile oluşan zararlar;

-  Bitkinin büyümesinde büyük önem taşıyan toprağın canlı üst kısmı yani organik maddesi yanmaktadır.

-  Toprağın erozyona karşı dayanıklılığı azalmaktadır; anız, değerli olan toprağı su ve rüzgar erozyonuna karşı korumaktadır.

-  Anızı yakılan toprağın su tutma gücü azalmaktadır.

-  Anız yakma ile toprağın doğal yapısı bozulmakta ve verimliliği düşmektedir.

-  Havayı kirletmekte ve yükselen dumanların özellikle yol kenarlarında görüş mesafesini engellemesi sonucu can ve mal kaybına yol açmaktadır.

-  Komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine ve bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine, ortamda yaşamını sürdüren yaban hayatına ve özellikle ormanlara, koruluk ve ağaçlık bölgelere telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir.

 

Anız yakanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca idari yaptırımlar uygulanmaktadır. İdari yaptırım miktarı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin (2017/1) nolu tebliğ gereğince 2017 yılında her dekar için 42,44 TL olarak belirlenmiş olup anız yakma işleminin meskun mahallerde gerçekleşmesi durumunda bu miktarın beş katı olan 5*42,44=212,20 TL olarak uygulanmaktadır.

 

Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleri ile zarar vermemek, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak ve kanunlar önünde suçlu duruma düşmemek için anız yakmaması gerekmektedir.