Geyve İlçesi, İhsaniye Mah. Küpçüler Mevkii, Halkın Katılımı Toplantısı
27 Kasım 2017

        İlimiz, Geyve İlçesi, İhsaniye Mah. Küpçüler Mevkii, h24b02a3 pafta, 105 ada, 40 parselde (21.473 m² tapulu alan) Kavaklılar Soğuk Hava Deposu ve Tavuk Çiftliği San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artışı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılan projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği 9. Madde gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 14.12.2017 tarihinde Saat:14.00’da projeden en çok etkilenmesi beklenen ve ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği yerleşim yeri olan; İlimiz, Geyve İlçesi, İhsaniye Mah. adresinde bulunan İhsaniye Köy Okulu’nda ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.