Halkın Katılımı Toplantısı
10 Ekim 2017

            Kocaeli, Sakarya İlleri, Kandıra, Adapazarı, Kaynarca İlçeleri, Yakupkalfalar ve Çelebiler Mahalleleri Mevkii'nde DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Sakarya Kaynarca Yırtmaçdere Barajı, İçme-Kullanma Suyu Temini ve Malzeme Ocakları Projesi (Kırma-Yıkama- Eleme Tesisi ve Hazır Beton Üretim Tesisi Dahil)" projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılan projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği 9. Madde gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 19.10.2017 tarihinde Saat:13.00’da faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri olan İlimiz, Kaynarca İlçesi, Kaynarca Belediyesi Konferans Salonu’nda ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır