Hendek İlçesi, Çakallık Mah. Kocatarla Mevkii Halkın Katılımı Toplantısı
31 Temmuz 2018

İlimiz, Hendek İlçesi, Çakallık Mah. Kocatarla Mevkii, 1 pafta, 125 ada, 197 parselde (20.857,97 m² tapulu alan) Şengönüller Tavukçuluk Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan Etlik Piliç Yetiştirme Tesisi Kapasite Artırımı projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılan projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği 9. Madde gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 08.08.2018 tarihinde Saat:14.00’da; İlimiz, Hendek İlçesi, Çakallık Mah. Kültür Sitesi (Mah. Muhtarlığı yanı)’nde ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.