LASTİK YAKIMI İLE İLGİLİ YASAL DUYURU
07 Nisan 2017

İlimizde son günlerde mevsim şartlarına bağlı olarak oluşabilecek zirai don olaylarına karşı tarım alanlarında lastik vb. atık yakılması durumları ile karşılaşılmaktadır.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin tarım alanlarında yanması sonucunda tonlarca zararlı bileşik siyah bulutlar içinde atmosfere ulaşmakta; Karbon Siyahı, Uçucu Organikler, Yarı Uçucu Organikler, Çok Halkalı Hidrokarbonlar, Yağlar, Kükürt Oksitleri, Azot Oksitleri, Nitrozaminler, Karbon Oksitleri, Uçucu Partiküller ve As, Cd, Cd, Cr, Pb, Zn, Fe vb. metaller yakın çevredeki toprağı ve suyu kirleterek insan sağlığını tehdit etmekte ayrıca toprak bünyesinde yer alan canlı yaşamına zarar vermekte ve topraktaki mevcut minerallerin yok olmasına sebep olarak toprağın kullanılamaz hale gelmesine neden olmaktadır.

Yakma sonucu açığa çıkan kirleticiler, yakmanın gerçekleştirildiği alanlarda yapılan tarım üretimi üzerinde olumsuz etkilere sebep olarak her türlü besin kirliliğine neden olmakta başta kanser olmak üzere solunum hastalıkları, nörolojik hasarlar, üreme sorunları, cenin üzerinde bozulmalar gibi birçok olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre ömrünü tamamlamış lastiklerin hangi sebeple olursa olsun vadi veya çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, ısınmada kullanılması, gösteri ve benzeri fiilleri kapsayacak şekilde her ne amaçla olursa olsun yakılması yasaktır. Aksi durumda Çevre Kanununa istinaden idari ve cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ömrünü tamamlamış ve kullanılmayacak durumda olan araç lastiklerinin Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış olan tesislere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilmesi gerekmektedir. Lisanslı tesisler veya yetkili taşıyıcılarla iletişim kurmada bilgi alımı hususunda İl Müdürlüğümüzle irtibata geçilebilir.

Bu kapsamda üreticilerimizin çevre kirliliğine yol açmamak, insan sağlığını tehdit etmemek ve herhangi bir idari ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları amacıyla tarım alanlarında lastik yakılmaması,

Araç sahiplerinin ve lastik değişim servislerinin ise ömrümü tamamlamış araç lastiklerini yetkisiz kişilere teslim etmemeleri,

Konularında daha duyarlı olmaları beklenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.