Mevzuat

MEVZUAT

  • 3194 sayılı İmar Kanunu
  • 5543 sayılı İskan Kanunu
  • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
  • 3621 sayılı Kıyı Kenar Kanunu