Müdürlüğümüzce Sorumlu Odak Noktalarına "SIFIR ATIK" Projesi Hakkında Bilgilendirme Sunumu...
09 Mart 2018

Bakanlığımızca sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak noktasında mevcut sistemi daha düzenli, sistemli ve uygulanabilir bir temele oturtmak amacıyla “Sıfır Atık” prensibi hedef alınmış ve 2017 Haziran ayında çalışmalara başlanmıştır.

“Sıfır Atık”; atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir hedeftir.

Projenin ilimizde de uygulanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında sorumlu personel ve odak noktaları belirlenmiştir.

09.03.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda sorumlu personel ve odak noktalarına sıfır atık projesi hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.