Polçev Mühendislik Danışmanlık Ormancılık Çevre Maden San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 3 (üç) çevre görevlisinin altına düştüğü tespit edilmiştir..
08 Şubat 2017

İlgi:31.01.2017 tarih ve 1701 saylı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı (Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü) yazısı.

21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı (Değişik: 06.05.2014-28992) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinde, Bakanlığımızdan yeterlik almış çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri ve 14. maddesinde belgenin askıya alınması ve iptali ile ilgili hükümler yer almaktadır.

İlgi yazı ile; Bakanlığımız tarafından çevrimiçi çevre izinleri yazılım programında yapılan incelemede, Polçev Mühendislik Danışmanlık Ormancılık Çevre Maden San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 3 (üç) çevre görevlisinin altına düştüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Polçev Mühendislik Danışmanlık Ormancılık Çevre Maden San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 3 üncü bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Genel Müdürlüğümüzün 30.01.2017 tarih ve 1652 sayılı OLUR’u ile 30.01.2017 tarihinden itibaren üç (3) ay süre ile askıya alındığı belirtilmiştir.

Çevre Görevlileri ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan hüküm gereği; firma yeterlilik belgesinin askıya alınması durumunda firmanın tesis veya faaliyetlere çevre danışmanlık hizmetleri kabul edilemeyecektir. Yeterlilik belgesi askıya alındığı tarihten önce başvuru dosyası hazırlayarak Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze sunulmuş olan tesislerin izin ve/veya lisans işlemlerinin tamamlanmasına izin verilecektir. Bu firmanın danışmanlığını yürüttüğü tesis veya faaliyetlerle olan sözleşmeleri yok hükmünde sayılmış olup, bu firmanın başlattığı izin lisans başvuruları varsa tamamlanması ve bunlardan başka hiç bir tesis/faaliyete çevre danışmanlık hizmeti vermemeleri gerekmektedir.