SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ İLANI
13 Şubat 2018

24/12/2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 üncü Madde) uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmesine ilişkin yapılan başvurular ile ilgili 05/02/2018 tarihli Tespit Komisyonu Kararına göre sınava girmeye Hak Sahibi olan taşeron işçilerinin yazılı sınavları 13/02/2018 Salı günü saat 09:00'da yapılmış olup, sınav sonuçları aşağıdadır.

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Pozisyon

YAZILI SINAV PUANI

SONUÇ

Mustafa YILMAZ

31697114428

İşçi- Temizlik

100

Başarılı

Erhan BERK

67360158376

İşçi- Temizlik

100

Başarılı

Abdullah YILDIZ

23603386876

İşçi-Şoför

85

Başarılı

İlhan VURMAZ

29852309536

İşçi-Şoför

65

Başarılı

Ufuk ÇOLAK

64435255060

İşçi-Şoför

90

Başarılı

Serkan ÖZTÜRK

21122078722

İşçi- Temizlik

95

Başarılı

Erkan KILIÇ

13475331760

İşçi-Şoför

95

Başarılı

 

Sınav sonuçlarına itiraz süresi dört (4) gündür. İtiraz olmaması halinde sınav sonuçları kesinlik kazanır.

 

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.