SAKARYA ili GEYVE, ilcesi İhsaniye Mahallesi, Küpçüler Mevkii, H24b02a3 Pafta, 105 Ada, 40 Parsel (21.473 m2 tapulu alan) mevkiinde ÇED OLUMLU
29 Haziran 2018
SAKARYA ili GEYVE, ilcesi İhsaniye Mahallesi, Küpçüler Mevkii, H24b02a3 Pafta, 105 Ada, 40 Parsel (21.473 m2 tapulu alan) mevkiindeki KAVAKLILAR SOĞUK HAVA DEPOSU VE TAVUK ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; SAKARYA Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de SAKARYA Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.