Sakaryadan İmar Barışına 66. 589 Başvuru
07 Ağustos 2018

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla İmar Barışı düzenlemesi hayata geçirilmiştir.

8 Haziran tarihinde başlayan İmar barışı başvurularında ilimizde bugüne kadar 66.589 bağımsız bölüm için başvuru yapılmış ve yapılan bu başvurular sonucu 19.661.213,00 TL bedel ilimizden tahsil edilmiştir.

İlimiz başvuru sayısı olarak ülkemizde 12. sırada yer almakta olup en çok başvuru İstanbul, İzmir, Bursa, Muğla illerinde yapılmıştır.

İmar Barışı düzenlemesinden 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar faydalanmaktadır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın TC Kimlik numaraları ve PTT’leren temin edecekleri e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilmekte olup, son başvuru tarihi olarak da 31/10/2018 tarihi belirlenmiştir. Başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken “Yapı Kayıt Belgesi” bedelinin son ödeme tarihi olarak da 31/12/2018 belirlenmiştir.

Kendi kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet sistemine giren vatandaşlarımız, imar barışına konu yapısı ile ilgili bilgileri başvuru ekranında bulunan formda doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Başvurusunu onayladıktan sonra ödemesi gereken bedel ilgili sayfasında görüntülenebilmekte ayrıca e-devlet sisteminde kayıtlı bulunan cep telefon numarasına ödenecek bedel ve ödeme noktaları ile ilgili mesaj gelmektedir. Belirtilen ücretin ödenmesinden sonra vatandaşlarımız e Devlet sistemine girip sistemdeki Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili sayfanda Yapı Kayıt Belgelerini görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlara iletmek amacıyla yazıcıdan çıktı alabileceklerdir.

İmar Barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi alan Vatandaşlarımız İskân belgesi olmaması sebebi ile abonelik alamadıkları yapıları için elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini yaptırabileceklerdir. İmar Kanununa göre yapıları için verilen yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt belgesi alınan yapılar için de iskân aranmaksızın “İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı” almalarını yolu açılmıştır. Kat Mülkiyet Tapusu bulunmayan yapılarımızda Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra bu belge ile Tapu Müdürlüklerine başvurarak kat mülkiyet tapusu çıkarmalarının da yolu açılmıştır.

Hazine taşınmazları veya Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar da imar barışından faydalanabilmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımız yapı kayıt belgesini almasını müteakip bu arazilerin kendilerine satışını talep edebileceklerdir.

Başvuruların 31/10/2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, vatandaşlarımızın bu yasadan faydalanmak için başvurularını bir an önce yapmalarında fayda bulunmaktadır.