ŞANTİYE DENETİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR.
14 Aralık 2017

             İl Müdürlüğümüzce Yapı Denetim Firmaları ve Laboratuvar Kuruluşlarının beton dökümü esnasında yapılması gereken görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat ve standartlara uygun bir şekilde yerine getirip getirmedikleri hususunda, yerinde denetimlerin Yapı Denetim Şube Müdürlüğümüz Teknik heyeti olarak belirli periyodlarla etkin bir şekilde yapılmaktadır.