Şube Personellerimiz

 

Ahmet YAZGAN                           Şehir Plancısı 
Gizem KATIRCIOĞLU                               Şehir Plancısı
Hava KAN                                   Mühendis