TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
10 Nisan 2017

         Bakanlığımız  İl Müdürlüklerinde;  2015 yılında uygulamasına geçilen TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi  kapsamında İl Müdürlüğümüzde kalite anlayışının yerleştirilmesini, verimliliğin artırılmasını, faaliyetlerin izlenmesini, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesini, hizmet alanlar açısından memnuniyetin artırılarak şikayetlerin azaltılmasının sağlamak amacıyla  İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi sunumu yapıldı. Sunuma İl Müdürlüğümüz personeli katıldı. Eğitim sunumunda kalite yönetim sistemi hakkında personele kısa bilgilendirme yapılarak personelde kalite yönetim sistemi hakkında  bir farkındalık oluşturulması sağlandı.