TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Sunum Gösterimi
12 Nisan 2018

Bakanlığımıza bağlı  İl Müdürlüklerinde;  2015 yılında uygulamasına geçilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  kapsamında kalite anlayışının yerleştirilmesini, verimliliğin artırılmasını, faaliyetlerin izlenmesini, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesini, hizmet alanlar açısından memnuniyetin artırılarak şikayetlerin azaltılmasının sağlamak amacıyla  İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda Kalite Yönetim Sistemi  Kurum İçi Farkındalık Eğitimi yapıldı. İl Müdürlüğümüz kalite yönetim sistemi çalışmaları hakkında Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi Faik COMART tarafından kısa bir bilgilendirme yapıldı. Daha sonra farkındalık eğitimi sunumuna geçildi. Sunumu Kalite Koordinatörü Hayrettin TÜDÜN yaparken, sunuma İl Müdürlüğümüz personeli katıldı. Eğitim sunumunda kalite yönetim sistemi hakkında personele kısa bilgilendirme yapılarak personelde kalite yönetim sistemi hakkında  bir farkındalık oluşturulması sağlandı.