YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE BETONARME İÇİN DONATI ÇELİĞİ DENETİMLERİ YAPILIYOR
30 Ocak 2018

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri kapsamında İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Denetim Elemanları tarafından İlimizdeki donatı çeliği satışı yapan dağıtıcı firmalara yönelik olarak numune alma yöntemi ile denetimler  yapılmaktadır. Donatı çeliği deneyleri İl Müdürlüğümüz laboratuvarında yapılmaktadır.  Bu sayede İlimiz genelinde inşatlarda kullanılan donatı çeliğinin standarda uygun olarak üretilip üretilmediğinin kontrolü yapılmaktadır. Betonarme için -Donatı çeliği, G işaretlemesine ve TS 708 standardına tabi bir üründür. Söz konusu denetimlerde farklı çaplarda numuneler alınarak donatı çeliğinin stantdartta belirtilen performans değerlerini sağlayıp sağlamadığına bakılmaktadır. Deney sonucunda standartta belirtilen  performans değerlerini sağlamayan üretici firmalara idari yaptırım kararı uygulanmaktadır.

İlimizde donatı çeliği üreticisi bulunmamaktadır. Ancak dağıtıcı firmalar aracılığı ile üretici firmalar denetlenmektedir.

Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü olarak İlimizde faaliyet gösteren üretici veya dağıtıcı farklı türdeki yapı malzemelerinin denetimlerine devam edilmektedir.