YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
26 Eylül 2017

          Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD); Yapı Malzemelerinin güvenli olup olmadığının denetlenmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde ise yaptırımların uygulanmasıdır.

Yapı Malzemeleri alanında Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 4703 sayılı ”Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair  Kanun”, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB), Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik, Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Ulusal Esaslar Hakkında Tebliğ,” çerçevesinde ürün güvenliğini ve teknik mevzuatına uygunluğu sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yaptırım uygulamak, denetim usul ve esaslarını belirlemek konularında tek yetkili kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

            Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün yapı malzemelerinin ilgili yönetmeliğe ve teknik şartnamesine uygun olduğunu gösteren “CE işareti”, yönetmelik kapsamında ulusal standartlara tabi ürünlerin ise “G işareti” taşıması zorunludur. Söz konusu işaretleri taşımayan yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmemesi gerekmektedir ve bu çerçevede belirtilen yapı malzemeleri ile ilgili İl Müdürlüğümüzce İlimizde piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İlimizde yapı malzemelerinin üretimini yapan üreticilerin, cezai bir yaptırımla karşılaşmamaları için Yapı Malzemeleri Mevzuatı gereği taşıması gereken G veya CE işaretlemelerini yaptırmaları ve bu işaretlemelere ilişkin teknik dosyaları hazırlamaları ve piyasaya arz ettikleri ürünlere bu işaretleri(hangi işareti taşıması gerekiyorsa) iliştirmeleri gerekmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri İl Müdürlüğümüz Yapı Malzemeleri Denetim Elemanları tarafından denetimler yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda yapılmaktadır. Bu denetimler teknik dosya(işaretlemeler ilişkin belgelerin bulunduğu dosya) incelemesi ve numune alma şeklinde yapılmaktadır.

            Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri kapsamında 2017 yılı içerisinde 301 adet denetim gerçekleşmiştir. Hazır beton firmalarına numune alma yolu ile gerçekleştirilen denetimlerde 10 adet beton firmasına piyasaya uygunsuz ürün arz etmekten toplam 240.770,00 TL,

Teknik dosya incelemesi şeklinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 11 Adet PVC Kapı Pencere üreticisine 40.381,00 TL, 2 Adet Doğal Taş üreticisine 8.000,00 TL, 1 Adet Isı Yalıtımlı Cam üreticisine 4.000,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Denetimi yapılan bazı firmalara da eksiklerinin tamamlanması için süre verilmiş olup bir sonraki denetimlerde gereklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

            Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri Kamu Sorumluluğunda, bağımsız ve tarafsız olarak yürütülür. Tüketicilerin ve diğer kullanıcıların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılır. Yerli veya ithal, piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar. Ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolüdür. İktisadi aktörler arasındaki haksız rekabeti önler. Yapı malzemelerinin yüksek standartlara ulaşmasına hizmet eder. Yerli üreticilerin ürünlerinin yurt dışındaki imajını ve rekabet gücünü artırır.

Yapı Malzemeleri konuları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen Yapı Malzemesi üreticileri ve vatandaşlarımız Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edebilirler.