Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hisse Ssatış İlanı

26 Ekim 2018

İlimiz, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 51 ada 3 nolu parselde bulunan binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Yapı” olduğu, yine aynı kanunun 6. maddesinde, parselin “…taşınmazın, yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.” hükmü doğrultusunda karara katılmayan ortağın hissesinin satışı Cumhur TÜFEKÇİOĞLU tarafından Müdürlüğümüzden talep edilmektedir.

Taşınmazın 964/1280 oranında hissesine sahip olan Cumhur TÜFEKÇİOĞLU tarafından yapılan başvuruda belgeler üzerinde yapılan incelemede söz konusu parselde yeniden yapım ile ilgili olarak hisseleri oranında maliklerin 2/3’ünden fazlası ile anlaşma sağlandığı, tapuda ismi geçen diğer hissedarların ise 96/1280 hisse sahibi Fethi TÜFEKÇİOĞLU’nun ve diğer malikler olan 16/128 hisse sahibi Mustafa AKCAN, 4/128 hisse sahibi Hayriye AKCAN, 1/128 Müşerref GÜZELALP, 1/128 hisse sahibi Şerife SERT’in ölümleri dolayısıyla mirasçılık belgelerinde bulunan varislerinin ise anlaşmaya katılmadığı görülmüştür.

            6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca gerekli işlemlerin yapıldığı, anlaşmaya katılmayan paydaşlara ve mirasçılara PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) vasıtası ile 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gerekli belgelerin ve ihbarnamenin tebliğ edildiği görülmüştür. Ayrıca ihbarnamede Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmün bildirildiği anlaşılmış olup, daha sonra anlaşma yapıldığına ilişkin bir bilgi Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmemiştir.

            6306 sayılı kanunun 15 ve 15/A Maddesi kapsamında, tapuda kayıtlı Fethi TÜFEKÇİOĞLU ve ölümleri dolayısıyla Mustafa AKCAN, Hayriye AKCAN, Müşerref GÜZELALP, Şerife SERT’in varislerine ait İlimiz, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 51 ada 3 nolu parseldeki arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer paydaşa açık artırma usulü ile satışı 30/11/2018 tarihinde saat 10:30 da Sakarya Valiliği Resmi Kurumlar Kampüsü D Blok Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Ayrıca maliklere ulaşılamaması durumunda ise 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin 3. Fıkrasında “Müdürlük, satışın yapılacağı yeri ve zamanı, arsa payı satılacak malikler ile üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere veya üçte iki çoğunlukla anlaşan maliklere bildirilmek üzere, kendisinin de malik olması şartıyla üçte iki çoğunluğa sahip maliklerin anlaştıkları yükleniciye elden veya maliklerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ eder. Yapılan araştırmaya rağmen arsa payı satılacak malike ve adresine hiçbir şekilde ulaşılamaz ise satış işlemi gıyabında yapılır.” hükmü doğrultusunda 6306 sayılı Kanun kapsamında satış işlemi toplantıya katılmayan paydaşların gıyabında gerçekleştirilecektir.

İlanen duyurulmakta olup bilgilerinize sunulur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır