Akyazı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi hakkında
20 Eylül 2018

Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, Avşarkırı Mevkii'nde, 1 pafta, 1 ada, 2 parselde (7.581,00 m²), 1 ada, 3 parselde (12.892,00 m²) ve 1 ada, 58 parselde (27.719,00 m²) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Akyazı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III’de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği 8. Maddesi gereği ÇED süreci başlatılan projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği 9. Maddesi gereği ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 04.10.2018 tarihinde Saat:14.00’da; İlimiz, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mah. Karacasu Deresi Mevkiinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır.