İmar Barışı Kapsamında Yapı Kayıt Belgesinde Düzeltme Yapılması İle İlgili DUYURU!
15 Ağustos 2018

İmar barışı sürecinde, 08.06.2018 tarihinden itibaren e-devlet sistemi üzerinden Yapı Kayıt Belgesi başvurularını yapmış olup bu başvurularla ilgili ödeme yapıldıktan sonra hatalı veya eksik beyanda bulunduğunu fark eden başvuru sahipleri için Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda e-devlet sistemi üzerinden yaptıkları başvurular için güncelleme yolu açılmıştır. Bu düzeltme işlemleri yine e-devlet sistemi üzerinden önceden yapılan başvurular üzerinden ve vatandaşların beyanları üzerine yapılacaktır.

E devlet sayfasındaki İmar Barış Başvurularının görüntülendiği sayfada “Güncelle” komutu sayesinde 09.08.2018 tarihinden önce Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuruda bulunarak, hatalı veya eksik beyanda bulunduğu halde, Yapı Kayıt Belgesi için ödeme yapmış ve bu hatalı veya eksik beyan ile Yapı Kayıt Belgesini almış olan vatandaşlarımız, gerekli düzeltmeleri yapabileceklerdir.

Değişikliğe onay verildiğinde, daha önce alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, güncellenen başvuru için yeni bir belge üretilecektir.

Beyan edilecek yeni bilgiler yapı kayıt belgesi için daha önce yapılmış olan ödeme tutarını değiştirmeyen nitelikte ise işleme onay verdikten hemen sonra, güncel Yapı Kayıt Belgesi indirilebilir. Söz konusu ödeme tutarını değiştirmeyen güncellemeler ada/parsel değişikliği, adres değişikliği, bağımsız bölüm sayısı değişikliği ile sınırlı tutulmuştur.

 

Değişiklik yapılan durum yapı kayıt belgesi için daha önce yapılmış olan ödeme tutarını değiştirecek nitelikte ise,  bu ödeme yapıldıktan ve doğrulanmış cep telefonu numarasına gelen kısa mesajdan sonra, güncel Yapı Kayıt Belgesi sistemden temin edilebilecektir.