Kaçak Yapılara Denetim Geliyor.
06 Eylül 2018

Valiliğimizde  Sayın Valimiz İrfan Balkanlıoğlu, Belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettişlerinin katılımı ile İmar Barışından faydalanmak için 31.12.2017 tarihinden sonra kaçak olarak yapılan yapıların denetlenmesi amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıdan 31.12.2017 tarihinden sonra kaçak olarak yapılan ve imar barışına başvuran, başvurmak isteyen yapıların Bakanlık Müfettişleri, İl Müdürlüğü ve Belediye teknik elemanları tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi kararı alındı.

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla İmar Barışı düzenlemesi hayata geçirilmiştir.

8 Haziran tarihinde başlayan İmar barışı başvurularında ilimizde bugüne kadar 84956 bağımsız bölüm için başvuru yapılmış ve yapılan bu başvurular sonucu 34.271.324 TL bedel ilimizden tahsil edilmiştir.

Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın TC Kimlik numaraları e-Devlet şifreleri ile gerçekleştirilmektedir.

Son başvuru tarihi olarak da 31/10/2018 tarihi belirlenmiştir.

Başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken “Yapı Kayıt Belgesi” bedelinin son ödeme tarihi olarak da 31/12/2018 belirlenmiştir.

İmar Barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi alan Vatandaşlarımız İskân belgesi olmaması sebebi ile abonelik alamadıkları yapıları için elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini yaptırabileceklerdir. İmar Kanununa göre yapıları için verilen yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları iptal edilecektir. Yapı kayıt belgesi alınan yapılar için de iskân aranmaksızın “İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı” almalarını yolu açılmıştır. Kat Mülkiyet Tapusu bulunmayan yapılarımızda Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra bu belge ile Tapu Müdürlüklerine başvurarak kat mülkiyet tapusu çıkarmalarının da yolu açılmıştır.

Hazine taşınmazları veya Belediyeye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar da imar barışından faydalanabilmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımız yapı kayıt belgesini almasını müteakip bu arazilerin kendilerine satışını talep edebileceklerdir.

İmar Barışı düzenlemesinden 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar faydalanmaktadır.

 Başvuruların 31/10/2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, vatandaşlarımızın bu yasadan faydalanmak için başvurularını bir an önce yapmalarında fayda bulunmaktadır.