Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği

Çed Yönetmeliği Talimatları Hakkında Duyuru

28 Ocak 2019
Çed Yönetmeliği Talimatları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Ek-1 ÇED Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinde yer alan projeler için ÇED Raporları/Proje Tanıtım Dosyaları Bakanlığımızın Yeterlilik verdiği Kurum/Kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.

            Bakanlığımız hazırlanacak/hazırlanan ÇED Raporları/Proje Tanıtım Dosyalarında iller arasında hazırlama/ incelenme birliğini sağlamak üzere https://ced.csb.gov.tr/duyurular-talimatlar-i-84188 internet adresinde gerekli uygulama talimatları, genelge, mahkeme kararları, ÇED Yönetmeliğine İlişkin Uygulamalar…vb, https://ced.csb.gov.tr/temel-cevresel-etkiler-kitapciklari-ve-sektorel-kilavuzlar-i-85873 internet adresinde ise tesislerin temel çevresel etkileri hakkında bilgi içeren kılavuz ve kitapçıkları yayınlamıştır.

            Ayrıca İlimizde özellikle Madencilik Agrega-Doğaltaş faaliyetleri ile ilgili Proje Tanıtım Dosyaları Valiliğimize e-ÇED sistemi üzerinden ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi kapsamında incelenmek üzere gelmektedir. Bakanlığımız Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak 2018 yılında ÇED Raporları Ve Proje Tanıtım Dosyalarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanma Esasları, Patlatma Tasarımları Ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu, Madencilik Projelerinde Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzunu yayınlamış ve 05.12.2018 tarih ve E.222925 sayılı Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün ÇED Uygulamaları konulu yazısında ise Madencilik Projelerinde Doğaltaş Agrega Sektöründe PTD/ÇED Raporu hazırlanması ve incelenmesi aşamasında dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir.

            Bu kapsamda; Bakanlığımız tarafından Yeterlilik verilen Kurum/Kuruluşların hazırladıkları/hazırlayacakları PTD/ÇED Raporlarında Çevresel Etkilerin minimize edilerek kaynağında önlenebilmesi için https://ced.csb.gov.tr/temel-cevresel-etkiler-kitapciklari-ve-sektorel-kilavuzlar-i-85873 internet adresinde yer alan Temel Çevresel Etkiler Kitapçıklar ve Sektörel Kılavuzlardan yararlanılması ve https://ced.csb.gov.tr/duyurular-talimatlar-i-84188 internet adresinde yayınlanan Uygulama Talimatlarının, Mahkeme Kararlarının, Genelgelerin, Madencilik Faaliyetleri için ÇED Raporları Ve Proje Tanıtım Dosyalarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanma Esasları, Patlatma Tasarımları Ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu, Madencilik Projelerinde Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu, 05.12.2018 tarih ve E.222925 sayılı Bakanlığımız ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün ÇED Uygulamaları konulu yazısında Madencilik Projelerinde Doğaltaş Agrega Sektöründe PTD/ÇED Raporu hazırlanması ve incelenmesi aşamasında dikkat edilecek hususlara dikkat edilmesi ve ilgili talimatlara uyulması önem arz etmektedir.

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Ekler:

* ÇED Raporları Ve Proje Tanıtım Dosyalarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanma Esasları İçin TIKLAYINIZ

* Patlatma Tasarımları Ve Patlatma Kaynaklı Çevresel Etkiler Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ

* Madencilik Projelerinde Hava Kalitesi Dağılım Modeli Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ

*Madencilik Projelerinde Doğaltaş Agrega Sektöründe PTD/ÇED Raporu hazırlanması ve incelenmesi aşamasında dikkat edilecek hususlar İçin TIKLAYINIZ

İMZALI RESMİ YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır