Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği

GÖREVLER

-  Yapı malzemelerinin piyasaya arzı, dağıtımı veya piyasada iken Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) veya Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygun olarak üretilip üretilmediğini (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim elemanları aracılığıyla kontrol etmek.

-  İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, görüş ve önerileri Bakanlığa bildirmek.

-  Denetim yapılan yapı malzemelerinden numune almak.

-  Alınan numunelere müdürlüğümüz laboratuarında gerekli test ve deneyleri uygulamak ve sonuçlarını gerekli yerlere bildirmek.

-  Denetimlerde gerekli gördüğünde dosya ve belgeleri gizli de olsa denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek.

-  Denetimlerinde üretici veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri halinde güvenlik güçlerinden yardım isteyerek, denetimlerini gerçekleştirmek.

-  Yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.

-  Denetimlerinde gerektiğinde uzman kişilerden yardım almak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

-  Yapı malzemelerinin güvenli (insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması bakımından azami ölçüde koruma sağlayan) olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek,

-  Güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulamak.

-  Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için elimize geçen her türlü bilgiyi kullanmak. (Bu bilgilerin kaynağı şikayet, ihbar, tüketici, kullanıcı, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları olabilir).

-  Yapı malzemelerinin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı ve/veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde denetim faaliyeti yapmak.

5627 sayılı Enerji verimliliği kanunu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki görevleri yerine getirmek.

-  İlimizde faaliyet gösteren Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarının denetlemesini yapmak.