Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri

- 4708 Sayılı Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.

- Yapı denetim kuruluşları; denetçi mimar ve mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları aracılığı ile

?  Proje denetimi safhasında,  Yapı ruhsatı alınması safhasında, Yapım safhasında denetim görevlerini sürdürürler.